Certificering

Lopital is als onderneming gecertificeerd.

Lopital is als onderneming gecertificeerd voor de volgende normen:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • NEN-EN-ISO 14001:2015
 • NEN-EN-ISO 13485:2016
 • VCA * (* afdeling service)

In dat licht verplichten wij ons tot het optimaliseren en in stand houden van het zorgsysteem, respecteren van de geldende wet- & regelgeving en het periodiek vaststellen van doelstellingen om de prestaties continu te verbeteren.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van Lopital is gericht op:

 • het voorkomen van fouten en herstel, we streven naar 100% de eerste keer goed;
 • het voldoen aan de met de klant overeengekomen afspraken en zijn vanzelfsprekende verwachtingen;
 • het nakomen van wettelijke eisen en het anticiperen op komende wet- en regelgeving;
 • het waarborgen van motivatie, kennis en vakmanschap bij de werknemers;
 • het produceren van producten conform Manufacturing Practice (GMP);
 • het voortdurend streven naar verbetering op het gebied van klanttevredenheid, veiligheid, gezondheid en milieu en hiervoor tijd, geld en middelen beschikbaar te stellen;
 • op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en registratie;
 • het handhaven en continu verbeteren van processen, diensten en producten;
 • het onderhouden van een goede relatie met de omgeving en instanties door het beperken van hinder en het zorgvuldig afhandelen van klachten;
 • het zo optimaal mogelijk reduceren van geluidhinder, energieverbruik, afval en luchtvervuiling.

Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbeleid van Lopital is gericht op:

 • het nakomen van wettelijke eisen en het anticiperen op komende wet- en regelgeving;
 • het waarborgen van werkgelegenheid en goede arbeidsomstandigheden;
 • het voorkomen van (bijna)ongevallen en terugdringen van het ziekteverzuim;
 • het waarborgen van motivatie, kennis en vakmanschap bij de werknemers;
 • het informeren van alle medewerkers op een voor ieder begrijpelijke wijze over zaken betreffende veiligheid en gezondheid op de werkplek;
 • het beperken en zo mogelijk voorkomen van schade, hinder en gevaar;
 • het voortdurend streven naar verbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiervoor tijd, geld en middelen beschikbaar te stellen;
 • het voorkomen van persoonlijk letsel;
 • het voortdurend streven naar hygiĆ«nische omstandigheden voor medewerkers en derden;
 • het handhaven en continu verbeteren van processen, diensten en producten op het gebied van veiligheid.

Milieubeleid

Het milieubeleid van Lopital is gericht op:

 • Naleving van milieuwet- en regelgeving en anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving;
 • Reductie van CO2-emissie;
 • Gebruik van materialen met eigenschappen of productiewijzen die minder milieubelastend zijn te stimuleren;
 • Reductie van water- en energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en/of technische maatregelen;
 • Ontwikkeling van innovatieve methoden en toepassingen om de milieubelasting van bepaalde handelingen, processen en diensten te verminderen;
 • Inkoop van duurzame producten en diensten;
 • Verantwoord gebruik van onvermijdelijke gevaarlijke en milieubelastende stoffen;
 • Duurzaam beheer en inperking van afvalstromen;
 • Vergroting van milieubewustzijn bij de medewerkers en betrokken derden.

Meer weten over Lopital?

Wilt u meer weten of direct een persoonlijk gesprek?

Stuur een e-mail Tel.: 013-5239300